Ingyenes hallásvizsgálat Cochlear implantátumok Baha

Nyomtatás Ösztöndíj felhívás! Cochlear Graeme Clark Ösztöndíj Program 2014; Közép és Kelet-Európa

A Cochlear Graeme Clark Ösztöndíj


A Cochlear Graeme Clark Ösztöndíj, a Cochlear által díjazva, segít az implant felhasználóknak, hogy minél többet érhessenek el, anyagi támogatást nyújtva felsőfokú tanulmányaik folytatásához.
Ez az egyedülálló ösztöndíj elérhető a Nucleus implantátum felhasználóknak az egész világon. Az ösztöndíj nyertesei anyagi juttatásban részesülnek akkreditált egyetemen, főiskolán vagy más felsőfokú intézményben végzett felsőfokú tanulmányaik támogatásához (a nyertes díja 5000 €, két részletben fizetve).

 

Ki pályázhat?

 

 • Aki 2014-ben fejezte be középiskolai tanulmányait és felvételt nyert a 2014/2015 őszi szemeszterrel kezdődően valamely felsőoktatási intézménybe.
 • Aki 2014 előtt fejezte be középiskolai tanulmányait és felvételt nyert a 2014/2015 őszi szemeszterrel kezdődően valamely felsőoktatási intézménybe.
 • Aki jelenleg is felsőfokú tanulmányait végzi valamely felsőoktatái intézményben.
 • A jelentkezőnek Nucleus Cochlear implantátum viselőnek kell lennie.

 

Mi alapján történik az ösztöndíj elbírálása?


Az ösztöndíj elbírálása az elért tanulmányi eredmények, valamint a Cochlear jóindulat és együttérzés eszméi iránt tanúsított elkötelezettség alapján történik.

 

Ki választja ki a nyertest?


Az ösztöndíj nyertesét egy háromtagú bizottság választja ki a benyújtott pályázati dokumentumok alapján.
Amennyiben egy régión belül nem érkezik a követelményeknek eleget tevő pályázat, az adott évben nem ítélik oda a meghirdetett ösztöndíjat.
A bírálóbizottság döntése végleges.

 

Jelentkezési folyamat

 

Töltse le, töltse ki és juttassa el a jelentkezési lapot a szükséges dokumentumokkal együtt az


Amplifon Magyarország Kft.
Graeme Clark Ösztöndíj Program
Kovács Réka
1062 Budapest, Andrássy út 74.
cochlear.budapest@amplifon.com
 

címre!

A jelentkezési lapot, illetve a pályázat részeként csatolt személyes nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani. Amennyiben az angol nyelvű pályázati anyag benyújtása problémát okoz Önnek, forduljon hozzánk bizalommal a cochlear.budapest@amplifon.com e-mail címen keresztül.

A jelentkezéshez szükséges űrlapot a weboldalunkon a letölthető dokumentumok között találja:

 

Jelentkezési lap


Jelentkezési határidő


A hiánytalan pályázati anyag beérkezési határideje: 2014. szeptember 30.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez?

 

 1. Kitöltött jelentkezési lap.
 2. Másolat az érettségi bizonyítványról és az iskolai eredményekről.
 3. Másolat a felsőoktatási intézménybe való felvételt igazoló dokumentumról, amennyiben a jelentkező 2014 szeptemberében kezdi meg felsőfokú tanulmányait.
 4. Felsorolás a tanulmányi, illetve iskolán kívüli tevékenységekről vagy díjakról (dátumokat feltüntetve, 1 oldalas terjedelmet nem meghaladóan).
 5. A jelentkezési lapot kísérő személyes nyilatkozat. A pályázó mutassa be, egyszerű és közvetlen nyelvezetet használva, az általa választott tanulmányi területet, a törekvéseit és azt, hogy miért szeretné megnyerni az ösztöndíjat. A nyilatkozatot gépelt formában, 1000 szót nem meghaladó terjedelemben kell benyújtani.
 6. Életkor és állampolgárság igazolása (pl. személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél másolata).
 7. Név, cím és telefonszám
 8. Írásos bizonyíték a lakóhely/tartózkodási hely igazolására (pl. közüzemi számla vagy bankszámlakivonat fénymásolata).
 9. Névváltozást igazoló dokumentum, ha szükséges (pl. házassági anyakönyvi kivonat).