Ingyenes hallásvizsgálat Cochlear implantátumok Baha

Nyomtatás Ösztöndíj felhívás! Cochlear Graeme Clark Ösztöndíj Program 2015; Közép -Európa

Jelentkezzen a Graeme Clark Ösztöndíjra, mellyel a felsőoktatásban részt vevő Nucleus® Cochlear Implant viselőket díjazzák a tanulmányi eredmény és a Cochlear által képviselt eszmék iránti elkötelezettség alapján.

 

A Cochlear Graeme Clark Ösztöndíj


A Cochlear Graeme Clark Ösztöndíj, a Cochlear által díjazva, segít az implant felhasználóknak, hogy minél többet érhessenek el, anyagi támogatást nyújtva felsőfokú tanulmányaik folytatásához.
Ez az egyedülálló ösztöndíj elérhető a Nucleus implantátum felhasználóknak az egész világon. Az ösztöndíj nyertesei anyagi juttatásban részesülnek akkreditált egyetemen, főiskolán vagy más felsőfokú intézményben végzett felsőfokú tanulmányaik támogatásához.

 

Ki pályázhat?


Az Ösztöndíj elérhető minden Nucleus felhasználó számára, aki

 • 2015-ben fejezte be középiskolai tanulmányait és felvételt nyert a 2015/2016 őszi szemeszterrel kezdődően valamely felsőoktatási intézménybe.
 • felsőbb éves hallgatóként felvételt nyert valamely felsőoktatási intézménybe.
 • jelenleg is felsőfokú tanulmányait végzi valamely felsőoktatási intézményben.

 

Mi alapján történik az ösztöndíj elbírálása?


Az ösztöndíj elbírálása az elért tanulmányi eredmények, valamint a Cochlear jóindulat és együttérzés eszméi iránt tanúsított elkötelezettség alapján történik.
Ki választja ki a nyertest?
Az ösztöndíj nyertesét egy háromtagú bizottság választja ki a benyújtott pályázati dokumentumok alapján. Amennyiben egy régión belül nem érkezik a követelményeknek eleget tevő pályázat, az adott évben nem ítélik oda a meghirdetett ösztöndíjat.
A bírálóbizottság döntése végleges.

 

Jelentkezési folyamat


Töltse le, töltse ki és juttassa el a jelentkezési lapot a szükséges dokumentumokkal együtt az
Amplifon Magyarország Kft.
Graeme Clark Ösztöndíj Program
Kovács Réka
1062 Budapest, Andrássy út 74.
cochlear.budapest@amplifon.com
címre!


A pályázók kötelesek benyújtani a kitöltött jelentkezési lapot az összes előírt dokumentummal és szükséges információval együtt a jelentkezési határidőig. Határidő után benyújtott jelentkezés vagy hiánypótlás nem lehetséges. Kérjük, ne küldjenek eredeti dokumentumokat másolat helyett, mivel a pályázati anyagot nem küldjük vissza.
A pályázat keretei között kifizethető összeg a teljes kifizethető összeg és bármilyen adózási kötelezettség a díj nyertesének felelőssége.
A tandíj és bármely más tanulmánnyal kapcsolatos költség befizetése a díj nyertesének felelőssége marad, a Cochlear nem vállal kötelezettséget sem pénzügyi sem más tekintetben a pályázat keretein kívül.


A jelentkezési lapot, illetve a pályázat részeként csatolt személyes nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani. Amennyiben az angol nyelvű pályázati anyag benyújtása problémát okoz Önnek, forduljon hozzánk bizalommal a cochlear.budapest@amplifon.com e-mail címen keresztül.

 

Milyen dokumentumokat szükséges benyújtani?

 

 1. Kitöltött jelentkezési lap. Letölthető: ITT
 2. Másolat az érettségi bizonyítványról és az iskolai eredményekről.
 3. Másolat a felsőoktatási intézménybe való felvételt igazoló dokumentumról, amennyiben a jelentkező 2015 szeptemberében kezdte meg felsőfokú tanulmányait.
 4. Felsorolás a tanulmányi, illetve iskolán kívüli tevékenységekről vagy díjakról (dátumokat feltüntetve, 1 oldalas terjedelmet nem meghaladóan).
 5. A jelentkezési lapot kísérő személyes nyilatkozat. A pályázó mutassa be, egyszerű és közvetlen nyelvezetet használva, az általa választott tanulmányi területet, a törekvéseit és azt, hogy miért szeretné megnyerni az ösztöndíjat. A nyilatkozatot gépelt formában, 1000 szót nem meghaladó terjedelemben kell benyújtani.
 6. Életkor és állampolgárság igazolása (pl. személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél másolata).
 7. Név, cím és telefonszám
 8. Írásos bizonyíték a lakóhely/tartózkodási hely igazolására (pl. közüzemi számla vagy bankszámlakivonat fénymásolata).
 9. Névváltozást igazoló dokumentum, ha szükséges (pl. házassági anyakönyvi kivonat).

 

Jelentkezési határidő


A hiánytalan pályázati anyag beérkezési határideje: 2015. október 31.